• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/AlperOsmanGenc
  • https://www.twitter.com/aogenc
  • https://www.instagram.com/genchukukburosu
www.genchukuk.info
Vakitler


Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam131
Toplam Ziyaret229607
Üyelik Girişi

Silah Bulundurma Ve Taşıma Ruhsatı Almak

Kıymetli okuyucularım bu haftaki yazımda sizlere silah bulundurma ve taşıma ruhsatı alabilmek için gereki olan şartları kısaca anlatmak istiyorum. Zira bu konuda çok soruyla karşılaşıyoruz. 

 

Bulundurma Ruhsatı 

Öncelikle silah bulundurma ile silah taşıma ruhsatlarının birbirinden farklı olduğunu ve karıştırılmaması gerektiğini belirtmek isterim. Silah bulundurma ruhsatı alabilmek taşıma ruhsatına göre daha kolaydır. Fakat bulundurma ruhsatı olanların silahlarını taşıması kanunen yasaktır. Bulundurma ruhsatı alabilmek için başvuruda bulunan kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 21 yaşından büyük olması, adli sicil sabıka kaydı bulunmaması ve sağlık raporu olması şartları vardır. Silah bulundurma ruhsatı olanlar silahlarını evinde veya işyerinde bulundurabilir. Fakat üzerlerinde taşıyamazlar. Bulundurma ruhsatı almak için 1.400-TL harç ödemek gereklidir. Verilen ruhsatın 5 yıl geçerliliği vardır. 5 yıldan sonra ruhsatın tekrar yenilenmesi gerekir. 

 

Taşıma Ruhsatı

Silah taşıma ruhsatı alabilmek, bulundurma ruhsatına göre daha zordur. Belli şartları taşımayan kimselere verilmez. Vatandaşların silah taşıma ruhsatı alabilmesi için kanunda veya yönetmeliklerde tespit edilmiş belirli mesleklerde çalışıyor olması gerekmektedir. Yasal mevzuatımıza göre Türk Silahları Kuvvetleri veya Emniyet mensupları haricinde; belediye başkanlarına, sürekli ya da şeref basın kartı sahibi olan basın mensuplarına, ateşli silah imalathanelerinin sahiplerine, açık denizlerde seferlere çıkan kaptanlara, yolcu ve para taşımacılığında görevli pilotlara, yıllık satış ve vergi tutarı bakanlık tarafından belirlenen miktara ulaşan tacirlere, Cumhuriyet savcılığı, Cumhurbaşkanlığı, başbakanlık, bakanlık, hâkimlik, yasama organı üyeliği mensubu olan ya da bu makamlarda görev yapmış kişilere, patlayıcı madde depolarının korunması ile görevli bekçilere, patlayıcı ve tehlikeli madde deposu sahibi olan kişilere, inşaat, yapı, büyük onarım işleriyle bizzat ve fiilen uğraşan müteahhitlere, akaryakıt satışı yapılan istasyon sahiplerine, daha önce valilik görevi yapmış olan kişilere, kuyumcu ve sarraflara, altın ve gümüş işleyen imalatçı ve toptancılara, meskûn yerler haricinde en az 100 adet fenni arılı kovan yetiştiricilerine, gerçek kişilerin mülkiyetinde bulunan taşınmaz eski eserler, anıtlar vb. korunmasıyla görevli bekçilere, dövize ilişkin işlemler yapmaya yetkili yerlerde fiilen ve bizzat eşlik eden sorumlu ortaklara, barolarda kaydı bulunan avukatlara, köy ve mahalle muhtarlarına, İl Genel Meclis üyeliği yapmış olan kişilere, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında bulunan yönetim kurulu başkan ve üyelerine, şehit olan memur, korucu ve TSK personelinin eşi, çocukları ve ebeveynlerine, bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapmış kişilere silah taşıma ruhsatı verilebilir. Kişinin silah taşıma ruhsatı olsa bile silahla girilemeyecek yerler vardır. Bu tür mekanlara hiçbir şekilde silahla girilmez. Yasaklanmış olmasına girildiği takdirde bu kişilerin silah taşıma ruhsatları iptal edilir ve silah bulundurma ruhsatına çevrilir. Silah taşıma ruhsatı bu sebepten iptal edilen kişilere bir daha silah taşıma ruhsatı verilmez. 

 

Başvuru 

Silah ruhsatı işlemleri, Emniyet Müdürlükleri tarafından yapılmaktadır. Bu noktada bulundurma ya da taşıma ruhsatı olmasının farkı yoktur. Başvuru şahsen yapılır. Silah taşıma ruhsatı için başvuruda bulunacak olan kişi ve mensup olduğu mesleğe göre, temin edilmesi gereken evraklar farklılık göstermektedir. Bu hususta başvuru öncesinde emniyetten bilgi almakta fayda vardır. İçinde bulunduğumuz 2019 yılı itibariyle silah taşıma ruhsatı harcı 5.000-TL’dir. Aynen bulundurma ruhsatı gibi taşıma ruhsatları 5 yıllığna verilmekte ve daha sonra yenilenmesi gerekmektedir. 

 

Kimler Ruhsat Alamaz

Ateşli silahla suç işlemiş ve bu durumdan dolayı hüküm giymiş sabıkalılar, nörolojik, psikolojik ve fizyolojik hastalığı bulunan kişiler, 21 yaşından küçük olanlar, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan kişilerle kamu hizmetinden yasaklı olanlar ve engelli olan şahıslara silah ruhsatı verilmez. 

 

Av. Alper Osman Genç – avukatalpergenc@gmail.com