• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/AlperOsmanGenc
  • https://www.twitter.com/aogenc
  • https://www.instagram.com/genchukukburosu
Emekli Maaşlarına Haciz Konur mu?

Emekli maaşı, emekliler için büyük önemi olan bir gelirdir. Hatta birçok emekli için tek gelir kaynağı olduğunu da söyleyebiliriz. Bu özelliği dolayısıyla kanun koyucu tarafından getirilen özel hükümle, iki istisnası haricinde emeklinin kendi muvafakati olmadan yaşlılık aylığına haciz konulması kanunen mümkün değildir.

 

Bu husus, 5510 Sayılı Sosyal Sı̇gortalar Ve Genel Sağlık Sı̇gortası Kanunu’nun 93’üncü maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu düzenleme aşağıdaki şekildedir: “Madde 93- Bu Kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu Kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemez. Gelir, aylık ve ödenekler; 88 inci maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez. Bu fıkraya göre haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerin haczedilmesine ilişkin talepler, borçlunun muvafakati bulunmaması halinde, icra müdürü tarafından reddedilir”.

 

Madde metninden de anlaşıldığı üzere; SGK emeklisi bir kişinin maaşına ancak sayılan sınırlı hallerde haciz konulabilir. O haller; emeklinin bizzat SGK’ya borcu bulunması ile nafaka borçlusu olduğu halleridir. Bu durumlarda da borçlu olan emeklilerin maaşlarının en fazla dörtte biri haczedilebilmektedir. Yani özetleyecek olursak, SGK prim borcu ve nafaka borçları dışında emekli maaşı haczedilemiyor, haczedilecek maaş miktarı da emekli maaşının % 25’inden fazla olamıyor. 

 

Ancak bu durumun da bir istisnası vardır. Borçlunun kendi rızası ile emekli maaşına haciz konulması mümkündür. Borçlunun rızası üzerine emekli maaşının haczi bakımından şu hususa dikkat çekmek gerekir. Şayet emekli maaşına borçlunun muvafakati dışında haciz uygulanmışsa, haczi uygulayan icra müdürlüğüne itiraz edilmesi; netice alınamazsa icra hukuk mahkemesine şikayette bulunulması gerekir. 

 

Av. Alper Osman Genç – avukatalpergenc@gmail.com

  
137 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Hukukun Üstünlüğü
Takvim
Adalet Mülkün Temelidir
Twitter/aogenc

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam8
Toplam Ziyaret93352
Üyelik Girişi