• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/AlperOsmanGenc
  • https://www.twitter.com/aogenc
  • https://www.instagram.com/genchukukburosu
Hukukumuzda Yabancıların Sınırdışı Edilmesi

Suriye’de patlak veren iş savaş nedeniyle bugün Türkiye’de bulunan Suriyeli yabancılar geçici koruma statüsü altındadır. Geçici Korumayla ilgili hükümler, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ‘nun (YUKK) 91.maddesinde yasal temele oturtulmuştur. Bu yabancıları ülkemizde bulunması ve tabi olacakları rejim ve sonrasında gerektiği hallerde sınırdışı edilmeleriyle ilgili hususular da aynı kanunda (YUKK) düzenlenmiştir. 

 

Yabancıların Sınırdışı Edilmeleri

Uluslararası hukuka göre kural olarak bir yabancının ülkeden sınırdışı edilmesi; ülke güvenliğinin ciddi tehlike altında olması veya kamu düzeni, güvenliği ve sağlığı açısından tehlike oluşturması durumunda yerine getirilir. Türk hukukunda sınırdışı edilme ile ilgili hükümler YUKK’da düzenlenmiştir. Yabancılar hakkında verilecek olan sınırdışı etme kararı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün talimatı üzerine veya re’sen valiliklerce alınır. Bu karar yabancıya, yasal temsilcisine veya avukatına tebliğ edilir.

 

Anılan kanunun 54.maddesinde kimler hakkında sınırdışı etme kararı alınabileceği ayrıntılı bir şekilde sayılımştır. Kabaca bazılarını sayacak olursak; terör örgütü yöneticisi, üyesi, destekleyicisi veya çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi, üyesi veya destekleyicisi olanlar, Türkiye’ye giriş, vize ve ikamet izinleri için yapılan işlemlerde gerçek dışı bilgi ve

sahte belge kullananlar, kamu düzeni veya kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar, çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilenler, Türkiye’ye yasal giriş veya Türkiye’den yasal çıkış hükümlerini ihlal edenler, uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından tanımlanan terör örgütleriyle ilişkili olduğu değerlendirilenler…

 

Sınırdışı Kararına Karşı İtiraz Yolu

Sınırdışı edilme kararına karşı kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde yabancı veya avukatı ya da yasal temsilcisi tarafından idare mahkemesine itiraz edilebilir. Bu itiraz yolu Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu  53/3 maddesiyle öngörülmüştür. Mahkemenin bu itirazı 15 gün içinde karara bağlaması gerekir. Kanunda 2016 yılında yapılan değişiklikle dava açma süresi içinde veya yargı yoluna başvurulması hâlinde 54 üncü maddenin birinci fıkrasının (b), (d) ve (k) bentleri ile ikinci fıkrası kapsamındakilerin dışında kalanların yargılama sonuçlanıncaya kadar yabancı sınır dışı edilmeyeceği, fakat sayılan kapsamdakilerin dava açsalar bile derhal sınırdışı edilebilecekleri hususu hüküm altına alınmıştır. 

 

Sınırdışı Edilemeyecek Yabancılar

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu , 55. maddesinde sınırdışı etme kararının verilmesini gerektirecek sebeplerin varlığı halinde dahi bazı yabancıların sınırdışı edilemeyeceğini düzenlemiştir. Kanun hükmüne göre, sınırdışı edileceği ülkede ölüm cezasına, işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye maruz kalacağı konusunda ciddi emare bulunan yabancılar sınırdışı edilmez. Ayrıca hastalığının gittiği ülkede tedavisi imkanı olmayanlar, yolculuğa dayanamayacak durumda olanlar, çok yaşlılar ve hamileler hakkında da sınırdışı kararı uygulanmaz. Bu husus, Türkiye’nin taraf olduğu birçok uluslararası sözleşme kapsamında da bu şekilde kabul edilmektedir.

 

Av. Alper Osman Genç – avukatalpergenc@gmail.com

  
154 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Hukukun Üstünlüğü
Takvim
Adalet Mülkün Temelidir
Twitter/aogenc

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam7
Toplam Ziyaret93351
Üyelik Girişi