• Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/AlperOsmanGenc
  • https://www.twitter.com/aogenc
www.genchukuk.info
Saat
Takvim
Çapraz Kurlar
Twitter/aogenc
Yargıtay: “İş Güvenliğini Tehlikeye Düşüren İşçinin Tazminat Hakkı Olmaz”

Yargıtay; tekstil sektöründe çalışan ve işyerinde sigara içtiği için iş akdi feshedilen işçinin kıdem tazminatı hakkı olmadığına hükmetti. 

 

Tekstil fabrikasının boyahane bölümünde jet operatörü olarak çalışan işçinin iş akdi, işveren tarafından işyerinde sigara içtiği ve bu davranışıyla işyeri güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle feshedildi. İşten çıkarılan işçi, tazminat talebiyle mahkemeye başvurdu. Yerel mahkeme işçinin kıdem ve ihbar tazminatı hakettiğine karar vererek taleplerini kabul etti. 

 

Bunun üzerine işveren, yerel mahkeme kararının temyizi talebiyle Yargıtay’a başvurdu. Dosyayı inceleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza atarak, bahse konu olayda işçinin, işyerinde yanıcı maddelerin olduğu bir ortamda sigara içerek iş güvenliğini tehlikeye düşürdüğünü ve bu nedenle işverenin feshinin haklı olduğuna hükmetti.

 

Yüksek mahkeme kararında, “iplik, dokuma, tekstil, boya işi yapılan işyerinde sigara içmenin yasak olması işin gereği olup tüm işçiler tarafından bilinebilecek durumdadır. Yapılan işin niteliği dikkate alındığında iş yerinde imalat sırasında sigara içmenin ne kadar tehlikeli olacağı ortadadır. Davacı işçi çalışırken makinanın arkasında yanıcı maddelerin olduğu bir ortamda sigara içerek iş güvenliğini doğrudan doğruya tehlikeye düşürmüştür. Davacının bu davranışı İş Kanunu’nun 25/II- ı maddesine aykırı olup işveren feshinin haklı olduğunun gözden kaçırılarak kıdem ve ihbar tazminatının reddi yerine kabulü bozmayı gerektirmiştir” ifadelerine yer verildi. 

 

YARGITAY KARARI 

 

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi         

E:2017/12882

K:2019/14618 

T:01.07.2019

 

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili; davacının, davalı işyerinde 08.05.2013-19.11.2014 tarihleri arasında çalıştığını, haksız olarak iş akdine son verildiğini, son günlük brüt ücretinin 61,11 TL olduğunu, yemek, servis ve Ramazan ayında erzak yardımı aldığını, haksız olarak işten çıkarılması nedeniyle kıdem ve ihbar tazminatı talep ettiğini ileri sürerek; davanın kabulüne karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

 

B) Davalı Vekilinin Cevabının Özeti:

Davalı vekili; davacının davalı işyerinde 08.05.2013-19.11.2014 tarihleri arasında boyahane bölümünde jet operatörü olarak çalıştığını, davacının işyerinde çalışırken sigara içtiğini ve bunun vardiya amiri tarafından tespit edildiğini, durumun 14.11.2014 tarihinde insan kaynakları birimine bildirildiğini, davacının savunmasının alındığını, davacının iş akdinin 4857 sayılı İş Yasasının 25. ve 26. maddeleri gereğince feshedildiğini, 5727 sayılı yasa ile sigara içilebilecek alanlar konusunda düzenleme yapıldığını, davacınınişyerini izinsiz olarak terkettiğini de kabul ettiğini savunarak; davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

 

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, davalının, davacının iş akdini Disiplin Yönetmeliğinin 16. maddesi uyarınca “iş yerinde sigara içilmesi yasak yerlerde sigara içmek yasak” kuralı uyarınca feshettiği, disiplin cezası ve eylem arasında ölçülülük ilkesinin işçiyi koruma amacı güttüğünü, dinlenen tanık beyanlarına göre davacının jet makinası operatörü olduğu, bu makinanın kumaşların yıkandığı bir makina olup zeminin ıslak olduğu, çıkan mallarında ıslak olduğunu beyan ettiklerini, işçinin kurallara uymak zorunda olduğunu, ancak davacının feshe dayalı olay nedeni ile daha önceden verilmiş bir ihtarının bulunmadığı, ihtarla sonuç alınacabilecek bir olayın feshe gerekçe olamayacağını, sigara içmenin iş akdinin feshini gerektireceğine dair düzenleme olmadığı gibi disiplin yönetmeliğine aykırı her eyleminde feshi gerektireceğinin ortaya konulamadığını bu nedenle feshin usul ve yasaya aykırı olduğu gerekçesi ile davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulüne karar verilmiştir. 

 

D) Temyiz:

Karar süresinde davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir. 

 

E) Gerekçe:

1- Dosyadaki yazılara, delillerin taktirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

 

2- Davacının, davalı işyerinde 08.05.2013-19.11.2014 tarihleri arasında jet operatörü olarak çalıştığı, işyerinde çalışırken sigara içmesi nedeni ile iş akdinin feshedildiği anlaşılmaktadır. 

 

Davacı iş akdinin haksız fesih edildiğini iddia etmiş, davalı işveren ise davacının sigara içilmesi yasak olduğu halde çalışırken sigara içtiğini bunun iş güvenliğini tehlikeye attığını zira; daha sonrasında fabrikada yanğın çıktığını, davacının da iş güvenliğini tehlikeye düşürdüğünü belirterek feshin haklı olduğunu savunmuştur. 

 

Mahkemece davacının feshe dayalı olay nedeni ile önceden ihtarının bulunmadığı bunun yanında işyerinde sigara içmenin iş akdinin feshini gerektireceğine dair bir düzenlemede olmadığı gerekçesi ile davacının kıdem ve ihbar tazminatının kabulüne karar verilmiştir.

 

Davacı işçinin iş güvenliğini gözetmesi yasa gereğidir. Somut uyuşmazlıkta davacı işçinin iplik, dokuma ve boya yapılan tekstil işinde boyama yaparken makinanın arkasına geçerek sigara içtiği kendi el yazılı savunması ile sabittir.

 

İplik, dokuma, tekstil, boya işi yapılan işyerinde sigara içmenin yasak olması işin gereği olup tüm işçiler tarafından bilinebilecek durumdadır. Yapılan işin niteliği dikkate alındığında iş yerinde imalat sırasında sigara içmenin ne kadar tehlikeli olacağı ortadadır. Davacı işçi çalışırken makinanın arkasında yanıcı maddelerin olduğu bir ortamda sigara içerek iş güvenliğini doğrudan doğruya tehlikeye düşürmüştür. Davacının bu davranışı İş Kanunu’nun 25/II- ı maddesine aykırı olup işveren feshinin haklı olduğunun gözden kaçırılarak kıdem ve ihbar tazminatının reddi yerine kabulü bozmayı gerektirmiştir.

 

F) SONUÇ: 

Temyiz olunan kararın açıklanan sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 01.07.2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

  
130 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Adalet Mülkün Temelidir
Hukukun Üstünlüğü
Vakitler
Genç Hukuk
Flag Counter
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam30
Toplam Ziyaret78743